-upoważniają do skorzystania z usług Alice Centrum Odnowy Biologicznej zgodnie z obowiązującym                                                                                                                                                cennikiem i wartością posiadanego bonu/zaproszenia/pakietu zabiegów.

 1. Alice oferuje w sprzedaży bony upominkowe/zaproszenia/karnety, które uprawniają ich posiadaczy                                                                                                                                                          do skorzystania z usług na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Alice posiada w ofercie następujące rodzaje bonów podarunkowych/zaproszeń:                                                                                                                                                                                      – w postaci voucherów wartościowych na kwotę każdorazowo określoną na bonie upominkowym                                                                                                                                                   ustaloną w chwili zakupu przez klienta – na pakiet zabiegów indywidualnie skomponowany w chwili                                                                                                                                                  zakupu przez klienta
 3. Okres ważności bonu upominkowego/zaproszenia/karnetu widnieje na bonie/zaproszeniu/ karnecie                                                                                                                                                    klienta.
 4. Niewykorzystanie bonu upominkowego/zaproszenia/ karnetu w podanym na nim terminie jest                                                                                                                                                 równoznaczne z utratą ważności.
 5. W przypadku gdy w okresie ważności bonu upominkowego/zaproszenia/ karnetu  jego posiadacz                                                                                                                                                          nie wykorzysta go w pełnej wartości, pozostała do wykorzystania kwota nie podlega zwrotowi                                                                                                                                                               przez Alice Centrum Odnowy Biologicznej.
 6. Zgodnie z życzeniem, posiadacz  bonu upominkowego/zaproszenia  może do niego dopłacić,                                                                                                                                                              jeżeli wartość usług z których chce skorzystać opiewa na kwotę wyższą niż wartość                                                                                                                                                                                bonu upominkowego/zaproszenia.
 7. W celu uzgodnienia dogodnego terminu wizyty posiadacz bonu upominkowego/zaproszenia/karnetu                                                                                                                                               proszony jest o kontakt z recepcją Alice Centrum Odnowy Biologicznej pod nr tel. 91 820 67 71.                                                                                                                                                         Przy dokonywaniu rezerwacji prosimy o poinformowanie pracownika, iż formą płatności za umawiany                                                                                                                                               zabieg będzie bon upominkowy/zaproszenie. 
 8. Bon upominkowy/zaproszenie/ karnet należy okazać przed skorzystaniem z zabiegu.
 9. W razie braku anulowania rezerwacji drogą telefoniczną, poprzez poczte elektroniczną lub osobiście                                                                                                                                                      na 24h przed umówioną wizytą, bon upominkowy/zaproszenie/ zabieg z karnetu uznany zostaje za                                                                                                                                                  zrealizowany.
 10. W przypadku utraty lub zniszczenia bonu upominkowego/zaproszenia/ karnetu                                                                                                                                                                                  Alice Centrum Odnowy Biologicznej nie ponosi odpowiedzialności ani nie rekompensuje straty                                                                                                                                                    spowodowanej zaistniałą sytuacją.
 11. Alice Centrum Odnowy Biologicznej zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia usług w przypadku                                                                                                                                                         bonów upominkowych/zaproszeń/ karnetu, które są nieczytelne, zniszczone bądź też w jakikolwiek                                                                                                                                                     inny sposób nasuwają wątpliwość co do ich autentyczności.                                                                                                                                                                                                                W takim przypadku  bon upominkowy/zaproszenie/ karnet uznany zostanie przez                                                                                                                                                                             Alice Centrum Odnowy Biologicznej za nieważny, bez prawa klienta do otrzymania bonu zastępczego.
 12. Bon upominkowy/zaproszenie/ karnet nie jest środkiem płatniczym. Nie może zostać zamieniony                                                                                                                                                           w Alice Centrum Odnowy Biologicznej na gotówkę, zarówno w całości jak i częściowo.
 13. Zakupiony bon podarunkowy/ zaproszenie/ karnet  nie podlega zwrotowi.
 14. Bon/ zaproszenie/karnet może zostać wykorzystany podczas jednej lub kilku wizyt w zależności                                                                                                                                                             od wykupionych usług.
 15. Zaproszenia na wybrane usługi, można wymienić na wszystkie inne usługi z oferty Alice Centrum Odnowy Biologicznej.                                                                                                                       Zmianę należy zgłosić podczas dokonywania rezerwacji terminu wizyty.
 16. Bony upominkowe w postaci voucherów wartościowych uprawniają do skorzystania z dowolnie wybranych zabiegów.
 17. Integralną częścią bonów upominkowych/zaproszeń/karnetów jest niniejszy Regulamin,                                                                                                                                                                         który na życzenie klienta jest udostępniany w recepcji Alice Centrum Odnowy Biologicznej. 
 18. Alice Centrum Odnowy Biologicznej zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu bez uprzedzenia.                                                                                                                             Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej, wszelkie poprzednie wersje                                                                                                                                           (publikowane w internecie bądź drukowane) tracą ważność.